นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี ในการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรีจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี ในการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรีจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน