ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางพิสมัย. ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพสตรี ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน