ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่อ “สำเร็จแค่ไหนกับเงินที่ใช้ไปและขับเคลื่อนต่ออย่างไรกับเงินที่ได้มา”

พช.น่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

พช.น่าน ร่วมดำเนินการจัดเวทีถอดบทเรียน โครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย