ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เขตตรวจที่ ๑๖ นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จุดที่ 2 อบต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านร่วมกับ กพ.สจ.น่าน กพ.สอ.เมืองน่าน ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลเมืองน่าน (16 สิงหาคม 2559)

นายชำนาญ บุดาสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ศาลากลางจังหวัดน่าน

นายประจักษ์จิตร สายนะที หัวหน้ากลุ่มงานฯและนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ จังหวัดน่าน ร่วมประชุมทางไกล Video Conference การใช้ประโยชน์ แอพพลิเคซั่น G- Chat เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผวจ..น่าน และนายชำนาญ บุดาสาหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รกท.พัฒนาการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รกท.พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop เมื่ื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รกท.พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมคณะทำงานติดสินการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ณ บ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕59