ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางพิสมัย. ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพสตรี ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ และ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน