ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพโรจน์ อรรถอาภา หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop ในภูมิภาคครั้งที่ ๑ จังหวัดพิษณุโลก

นางวาสนา ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านพร้อมคณะ เข้าขอพรปีใหม่และแนวทางการปฏิบัติงานฯ ในปี 2561 จากนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน