ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561