ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดหน่วยงานทุกภาคส่วนออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำนวยความสะดวกในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง