ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมถวายโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทผู้นำทางศาสนา เขตตรวจราชการที่ 16