ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

  1. @พช.น่าน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดน่าน
    วันที่ 23 มกราคม 2566 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดน่าน
    ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา และรายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมกับข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ 15 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังการบรรยายประเด็นการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)