ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

@พช.น่าน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ในการนี้ นางสาวธัญญาภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และ นางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอภูเพียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน ปี 2550 ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ใช้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างโอกาสมีรายได้สู่ชุมชน กิจการกลุ่มชีววิถีเป็นธุรกิจชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งชาวบ้านทุกคนถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร แบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งด้านการผลิต การตลาด ด้านบัญชี สมาชิกช่วยกันผลิตและบรรจุเครื่องสำอางสมุนไพร สมาชิกส่วนใหญ่ทำหน้าที่ปลูกสมุนไพรเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน ไพล ผักเชียงดา ใบหมี่ มะขามฯลฯสมุนไพรเหล่านี้ถูกนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาผลิตเป็นสินค้ามากกว่า 35 ชนิด เช่น แชมพู สบู่ ครีมทาผิว ฯลฯ แชมพูทุกสูตร และครีมนวด สินค้าของกลุ่ม มีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด
รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)