ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ลด OTOP สูดสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน”

โครงการ “ลด OTOP สูดสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน”

📣#ประชาสัมพันธ์ 🎯
กรมการพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ลด OTOP สูดสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน” ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 โดยดาวน์โหลด App “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน https://report1.cdd.go.th/click/ แล้วกดรับคูปอง (E-Voucher) จากนั้นไปใช้จ่ายช็อปผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 1,300 รายการ และโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีกว่า 130 ชุมชนทั่วประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)