ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.น่าน รับมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

พจ.น่าน รับมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม


 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระอุปคุตมหาเถระปราบมาร จำนวน 6 องค์ เพื่อมอบถวายวัดในพื้นที่จังหวัดน่าน และพิธีสรงน้ำพระแก้วแสงจันทร์นันทบุรี ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมพิธีฯ และรับมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน ได้นำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในการซ่อมบ้าน สร้างบ้าน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ของอำเภอเมืองน่านต่อไป

 

ภาพ/ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#WorldSoilDay #วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)