ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ติดตาม โคก หนอง นาโมเดล พื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

พช.น่าน ติดตาม โคก หนอง นาโมเดล พื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอบ้านหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พื้นที่แปลง โคก หนอง นาโมเดล แปลง CLM และ HLM ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ และขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

รายงาน- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition

#FAO

#GlobalSoilPartnership

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#Kmit

 

(Visited 1 times, 1 visits today)