ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจน TPMAP อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจน TPMAP อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอบ้านหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจน TPMAP พื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อรับทราบปัญหา สภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ให้กำลังใจครัวเรือน และมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยครัวเรือนของนางบุญหลง อายุยืน อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 5 บ้านนาหวายใหม่ ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน อาศัยอยู่คนเดียว สภาพบ้านเริ่มทรุดโทรม หลังคารั่ว สภาพบ้านผุพัง ทั้งนี้ อบต.ป่าคาหลวง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสบทบกับการระดมทุนของหมู่บ้านในตำบล จำนวน 5 หมู่บ้าน เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ในพื้นที่เดิม โดยจะต้องหาทุนทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนต่อไป

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน และมอบถุงยังชีพ โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ/ข่าว -กลุ่มงานสารสนเทศฯ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition

#FAO

#GlobalSoilPartnership

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)