ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดน่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น พระชนานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆารวาส นำพระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศจากวัดเชียงเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมในการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในบริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯพช.น่าน
ภาพ:กลุ่มงานส่งเสริมฯพช.น่าน

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDDnan
#OTOPnan

(Visited 1 times, 1 visits today)