ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบบ้านให้ครัวเรือนยากจน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบบ้านให้ครัวเรือนยากจน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน


 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวิบุรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบบ้านให้ครัวเรือนยากจน TPMAP ของจังหวัดน่าน ที่ตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอเวียงสา โดยมีนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสากล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน โดยกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน TPMAP ของอำเภอเวียงสา จำนวน 2 หลัง หลังละ 20,000 บาท ร่วมกับกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเวียงสา ผู้นำชุมชน ร่วมกันสมบทเงินทุนสร้างบ้านและได้รับการสนับสนุนแรงงานในการสร้างบ้านจากกองร้อย อส. อำเภอเวียงสาในการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัว นางสาวชยาบล ชุมนันท์  และครอบครัว นายรอด กามิล บ้านห้วยสันทราย ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จังหวัดน่าน พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น และถุงยังชีพสำหรับครัวเรือนเป้าหมาย โดยถุงยังชีพได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวโดย  กลุ่มงานสารสนเทศฯ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

# กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGsforAll

#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)