ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

พช.น่าน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน


 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่

 

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#cddnan

#แก้จนคนน่าน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)