ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน มอบเงินสนับสนุน “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

จังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน มอบเงินสนับสนุน “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”


 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอปัว หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนอำเภอปัว เพื่อรับทราบปัญหาของครัวเรือน ร่วมมอบถุงยังชีพ และมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน โดยนายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 25,400 บาท

ครัวเรือนนายสมพงษ์ ไชยปาละ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ของอำเภอปัว ซึ่งตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีคนอาศัยอยู่ในครัวเรือน 3 คน อาชีพ รับจ้างส่งน้ำดื่ม จนไหล่ทรุด ปัจจุบันยังคงรับจ้างส่งน้ำดื่มอยู่หาเลี้ยงภรรยาและหลาน สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูง ไม้บางส่วนเริ่มผุ พื้นบ้านทรุดเอียง ภายในบ้านไม่มีห้องนอน ใช้ตู้เสื้อผ้ากั้นเป็นโซนห้องนอน ไม่เป็นสัดเป็นส่วน ห้องน้ำอยู่ด้านนอกโซนหลังตัวบ้าน ซึ่งทางเทศบาลตำบลปัวซ่อมแซมให้ มีความต้องการช่วยเหลือซ่อมแซมพื้นบ้าน กั้นห้องนอน และซ่อมแซมหลังคา

 

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#cddnan

#แก้จนคนน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)