ข่าวประชาสัมพันธ์

 พช. น่านร่วมโครงการสตรีภาคเหนือและกิจกรรมเดินแบบผ้าถิ่นไทยในชุมชน ณ จังหวัดนครสวรรค์…

 พช. น่านร่วมโครงการสตรีภาคเหนือและกิจกรรมเดินแบบผ้าถิ่นไทยในชุมชน ณ จังหวัดนครสวรรค์…


วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าถิ่นไทยในชุมชน เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาสากล ผ่านผืนผ้าที่สวยงาม ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานตามโครงการสตรีภาคเหนือ เมืองคนงาม สามวัฒนธรรมสืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล โดยมีพัฒนาการจังหวัดโซนภาคเหนือ 17 จังหวัด และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี 17 จังหวัดในโซนภาคเหนือ เข้าร่วมเดินแบบและการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกและตระหนักในพระราชปณิธานในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับสตรีภาคเหนือ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายระหว่างองค์กรสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ

ในการนี้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา
พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางพวงแก้ว พรมมิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน (กพสจ.)พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#CDDAY2022
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
# Change for Good
# 130ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#CDDNan
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)