ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.น่าน รับมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน

พจ.น่าน รับมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน


วันที่ 20 กันยายน 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน รับมอบเงิน จากนางพวงแก้ว พรมมิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดน่าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนที่มีปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ซ่อมบ้านสร้างสุขแก้จนคนน่าน

#แก้จน

#กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

(Visited 1 times, 1 visits today)