ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปี 2565


วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม๑ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน และประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 15 อำเภอ รวม  100 คน เข้าร่วมพิธีฯ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปเป็นเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565                 ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ เสด็จไปทรงเป็นประธาน พระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖5 แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 เพื่อนำมามอบแก่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมในงาน ดังนี้

1) พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน  แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖4 จำนวน ๑7 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖5 จำนวน 18 หมู่บ้าน

2) มอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖4 จำนวน 17 หมู่บ้าน/ชุมชน และประจำปี 2565 จำนวน 18 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 35 หมู่บ้าน

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)