ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.น่าน ต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

พจ.น่าน ต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน


 

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1227/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.พันจ่าอากาศโท นิรุธ สมสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

2.นางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

3.นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

– Change for Good –

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

(Visited 1 times, 1 visits today)