ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม พ.ศ.2565

จังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม พ.ศ.2565

น่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม พ.ศ.2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม พ.ศ.2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ด้วยประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เจริญพรขอความร่วมมือมายังหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้มีการดำเนินการ Big Cleaning day ของวัดที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning day ของวัดที่เข้าร่วมดำเนินโครงการแล้ววานนี้ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และในวันนี้ได้ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  สิงหาคม พ.ศ.2565 พร้อมกับภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีฯ ส่วนกลาง ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีฯ ส่วนภูมิภาค อาทิ คณะสงฆ์หนกลาง วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี คณะหนใต้ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะหนตะวันออก วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น และคณะสงฆ์หนเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน และวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกรรณิกา มหายศนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเพียง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

ภาพ-กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#วัดประชารัฐสร้างสุข

#CDDNAN

(Visited 1 times, 1 visits today)