ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด


 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 22 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 โดยในวันนี้มีหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้

1.การเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

2.การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

3.การวิเคราะห์กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

4.การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยช่องทางย้อนกลับ

5.การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

 

ภาพ-กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ChangeForGood

#ประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)