ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

พช.น่าน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565


วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผอ. สุกันยา ใหญ่วงค์ ผอ.ปพ.ปปส.ภาค 5 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และขั้นตอนพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงของทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมเอ บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

1.รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด การใช้จ่ายเงินอุดหนุน/การบริจาคโลหิต

2.แนวทางการเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และขั้นตอนพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงของทุนแม่ของแผ่นดิน

3.หารือการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

-การปรับโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

-การปรับโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค

-การขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนจาก ปปส.ภาค5

-ทบทวนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการทำงาน ระดับจังหวัด/ระดับภาค

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

#CDDNAN

(Visited 1 times, 1 visits today)