ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรานีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเจลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (10 สิงหาคม พ.ศ.2565) ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีพระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางกรรณิกา มหายศนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเพียง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดให้มีการดำเนินการ Big Cleaning Day ของวัดที่เข้าร่วมดำเนินโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โดยในวันนี้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับ วัดภาคีเครือข่ายโครงการฯ ประจำหนกลาง หนตะวันออก หนเหนือ และหนใต้ ศูนย์กลางการถ่ายทอดสดกิจกรรม (Zoom Cloud meeting) ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

 

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานส่งเสริมฯ/กลุ่มงานสารสนเทศฯ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN #จิตอาสา #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)