ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด และร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 22 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 โดยในวันนี้มีหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้

1.แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

2.แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่กิจการอาหารปลอดภัย

3.การบวนการผลิต/การตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัย 4 ร

4.วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายการผลิต

 

ภาพ-กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ChangeForGood

#ประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)