ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

วันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 09.40 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามบินน่านนคร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน ปี 2550 ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ใช้ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างโอกาสมีรายได้สู่ชุมชน กิจการกลุ่มชีววิถีเป็นธุรกิจชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งชาวบ้านทุกคนถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร แบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งด้านการผลิต การตลาด ด้านบัญชี สมาชิกช่วยกันผลิตและบรรจุเครื่องสำอางสมุนไพร สมาชิกส่วนใหญ่ทำหน้าที่ปลูกสมุนไพรเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน ไพล ผักเชียงดา ใบหมี่ มะขามฯลฯสมุนไพรเหล่านี้ถูกนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาผลิตเป็นสินค้ามากกว่า 35 ชนิด เช่น แชมพู สบู่ ครีมทาผิว ฯลฯ แชมพูทุกสูตร และครีมนวด สินค้าของกลุ่ม มีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด

ต่อมาได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดน่าน ณ ศูนย์โอทอปจังหวัดน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีนายปทุม จิณะเสน กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล แปลงโคก หนอง นา CLM 3 ไร่ ของนายสุรพล วงค์ลังกา  บ้านป่าคา หมู่2 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจครัวเรือน ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนการทำเกษตร ให้แก่คนในชุมชน และผู้ที่สนใจ

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#OTOP

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)