ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน เตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน เตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกฤตภาส ทิพย์ปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย หมู่ที่ 8 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณศูนย์ฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)