ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน@ จังหวัดน่าน รับมอบพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.น่าน@ จังหวัดน่าน รับมอบพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.น่าน@ จังหวัดน่าน รับมอบพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับพันเอกยุธิส พันธ์ทวี ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ขนาด 10 ไร่ แปลงของนางเดือน คำยันต์ บ้านมอญ หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ร่วมรับมอบพื้นที่โครงการฯ

ภาพ – กลุ่มงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน/กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌳@น่าน ดินแดนล้านนาตะวันออก❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)