ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่านจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ ประจำปี 2563

จังหวัดน่านจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ ประจำปี 2563

@ พช.น่าน@ จังหวัดน่านจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ ประจำปี 2563
วันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ให้แก่นายอำเภอ, ผู้แทนนายอำเภอ จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15 กองทุน ในเขตพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ดังนี้
1. บ้านห้วยปูด หมู่ที่ 1 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2. บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
3. บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
4. บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
5. บ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย
6. บ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
7. บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง
8. บ่ายนาวงศ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
9. บ้านป่าหัด หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงตึ้ด อำเภอภูเพียง
10. บ้านเชียงราย หมู่ที่ 8 ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน
11. บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบล น้ำพาง อำเภอแม่จริม
12. บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
13. บ้านสบพาง หมู่ที่ 1 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว
14. บ้านอภัยคีรี ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข
15. บ้านนาบอน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
ในปัจจุบัน จังหวัดน่านได้มีการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งสิ้น 315 กองทุน เพื่อขยายให้ประชาชนในทุกพื้นที่ เป็นพลังในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดน่าน ในทุกพื้นที่ โดยให้เงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมอบในปี พ.ศ.2563 เป็นทุนพระราชทานไปเสริมสร้างทุนแห่งศรัทธา และทางปัญญาในการสร้างพลังขจัดปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน สำหรับ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โอกาสนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับหมู่บ้านที่รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขอให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้น้อมนำปรัชญามาใช้ในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จ่าสิบเอกประวิทย์ พูลแพ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ /ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🌳@น่าน ดินแดนล้านนาตะวันออก❤️
(Visited 1 times, 1 visits today)