ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ประจำปี 2564

📖 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ประจำปี 2564✍🏻

⏱ วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธาดา ธีระวาทิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รอบที่ 1 จำนวน 6 อำเภอ คือ อ.ปัว, อ.เชียงกลาง, อ.เมืองน่าน, อ.บ้านหลวง, อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ จำนวน 3 คณะ พิจารณากลั่นกรอง การคัดสรรฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
(1 candle)หมู่บ้านเศณษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
(2 candle)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน)
(3 candle)กลุ่ม/อค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
(4 candle)ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
(5 candle)ครัวเรือนสัมมาาชีพชุมชนตัวอย่าง
และเพิ่มเติม (light bulb)หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🌳🏔 @น่าน ประตูสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก

📸 ภาพ/ข่าว/รายงาน ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)