ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : คัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

@น่าน : คัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พช.น่าน : วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกฯ ความรู้ความสามารถเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ จำนวน 3 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการนี้มีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)