ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : จัดแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคมนี้

@น่าน : จัดแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคมนี้

@น่าน : จัดแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคมนี้

ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
สำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2564 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด คัดกรองกลุ่มคาราวานสินค้าในการมาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ และตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณงานอย่างเข้มงวด

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้ร่วมงานแถลงข่าวและมอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานจัดแสดงนิทรรศการของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดน่าน

โดยกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. การจัดงานพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน และเดินแบบผ้าพื้นเมืองน่าน
วันที่ 6 มีนาคม 2564เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาชาติพันธุ์และการแสดงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 8 มีนาคม 2564เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทผู้บริหาร อปท.-สมาชิก
10-12 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดนางสาวน่าน
วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บูธเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็นประจำทุกคืน
โดยของรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ปี 2564 ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค๊ป) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว จำนวน 200 รางวัล
นอกจากมีกิจกรรมการประกวดแต่ละค่ำคืนแล้ว ยังมีการประกวดของดีเมืองน่าน อาทิ การประกวดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร การประกวดสวนผักเคลื่อนที่ กระเช้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อีกด้วย ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มาร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด D เว้นระยะห่าง M ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”และ”หมอชนะ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

📌#กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน# : รายงาน📣
📸ภาพ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)