ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@น่าน : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌸 พช. น่าน “Change for Good“🌼
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 📌วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน
📌โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่ ๔ ต้องดำเนินการภายหลังการปรับพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จในแต่ละรายแปลง โดยให้ศึกษาแนวทางคู่มือให้ละเอียดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)