ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

@น่าน : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

@น่านนคร “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกาดน้ำทอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ โดยมีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” ปี 2563 หรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของจังหวัดน่าน จำนวน 10 กลุ่ม
//สถานีข่าว พช.CNS จังหวัดน่าน//

(Visited 1 times, 1 visits today)