ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2563

@น่าน : ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2563

@น่านนคร “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและวางแผนการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2563
//สถานีข่าว พช.CNS จังหวัดน่าน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)