ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน “สตรีน่านอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

@น่าน “สตรีน่านอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

🌷น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 🌺
“สตรีน่านอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวาลา 09.00 น. นางณัฐนรี ศรีชัยยะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางวราภรณ์ บุญศัพย์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน นางวาสนา ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน(ชตน.) บ้านคัวะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำหรับสตรีแต่ละอำเภอได้ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะของแต่ละอำเภอ
ในการนี้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 100 คน
//สถานีข่าว พช. CNS จังหวัดน่าน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)