ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

@น่าน : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน ให้เกียรติ์เป็นประธาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้KBO ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)