ข่าวประชาสัมพันธ์

@สพจ.น่าน : ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน

@สพจ.น่าน : ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฐนรี ศรีชัยยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ระดับ 3-5 ดาว ปี 2562 เพื่อเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 การประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)