ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.น่าน สุขภาพดี กับการดูแลแบบครบวงจรกับศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว”

“พช.น่าน สุขภาพดี กับการดูแลแบบครบวงจรกับศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว”

29/08/2560@07.00 น.
เช้าตรู่วันนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและครอบครัว รวม 40 คน เพื่อทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด สิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก่ไข และติดตามภาวะสุขภาพในแต่ละปีเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น”ตรวจสุขภาพประจำปี เรื่องที่คุณไม่อาจมองข้าม ปีนี้คุณตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง”

(Visited 1 times, 1 visits today)