ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน ประจำปี 2560

การประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน ประจำปี 2560

นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้าคณะทำงานคัดสรรศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 และคณะรวม 7 คน ได้ออกประเมินศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จังหวัดน่าน จำนวน  5 ศูนย์  ระหว่างวันที่  21-23 สิงหาคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)