ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

การฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี ในการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรีจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)