ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานและปักหมุดใน google map ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินงานและปักหมุดใน google map ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายประจักษ์จิตร  สายนะที  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานและปักหมุดใน google map ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง…@น่านนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)