ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเพื่อนพี่น้องทุกท่าน ส่งผลงานภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์ม มาประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “Life of OTOP Village Photo Contest”

ขอเชิญเพื่อนพี่น้องทุกท่าน ส่งผลงานภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์ม มาประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “Life of OTOP Village Photo Contest”

(Visited 1 times, 1 visits today)