ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 16 ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 16 ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 16 พร้อมด้วยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่านและคณะ ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)