ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่4 ตำบลน้ำเกี๊ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน Copy

พิธีเปิดหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่4 ตำบลน้ำเกี๊ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน Copy

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด”หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น ขนมข้าวแต๋นสมุนไพร แชมพูสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ชาเชียงดา และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นอีกมากมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)