ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัว “พช.น่านสุขใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง”

พิธีรดน้ำดำหัว “พช.น่านสุขใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง”

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ ประจำปี 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)