ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตามโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตามโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล

นายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตามโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล กลุ่มเป้าหมายรวม ๙๐ คน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน บรรยายระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 ด้าน คือ ๑) ด้านบริหารตนเอง ๒) ด้านบริหารงาน ๓) ด้านบริหารสังคม

(Visited 1 times, 1 visits today)