ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 (CDD Agenda) แก่พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 (CDD Agenda) แก่พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 (CDD Agenda) แก่พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)